Architektura

Doradztwo inwestycyjne

Zarządzenie projektami

Wywodzimy się z funkcjonującego od 1998 roku biura projektowo – konsultingowego ArchiCo.

Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści w zakresie doradztwa finansowego oraz doświadczeni projektanci w zakresie opracowania kompleksowych wielobranżowych dokumentacji projektowych zarówno w zakresie inwestycji kubaturowych jak i liniowych. Dodatkowo specjalizujemy się w szeroko pojętym doradztwie inwestycyjnym zarówno dla sektora publicznego, samorządów, jak i przedsiębiorców prywatnych. Posiadamy doświadczenie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od etapu przygotowania i analiz tj. koncepcji, opracowania studium wykonalności, analizy opłacalności inwestycji i projektowania poprzez realizację i nadzór, monitoring do rozliczenia danego zadania inwestycyjnego.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
I DORADZTWO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
I DORADZTWO

to według nas, określone propozycje rozwiązań strategicznych wraz z prezentacją kolejnych kroków zmierzających do  sprawnej realizacji inwestycji poprzez dobór optymalnego programu finansującego, jak również wykonywanie i uzyskanie specjalistycznych oraz niezbędnych dokumentów.

KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

stanowimy zespół doświadczonych konsultantów i Projektantów. Członkowie naszego zespołu mają doświadczenie nie tylko jako bezpośredni autorzy opracowań, ale także doświadczenie praktyczne w dziedzinie stosowania procedur dotyczących realizacji inwestycji i  skutecznego pozyskiwania funduszy UE. Nasz zespół to praktycy współpracujący z najlepszymi firmami consultingowymi w Europie takimi jak Scott Wilson Kirkpatrick, Ernst & Young, PM Group, potrafiący sprawnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie nabyte w trakcie długoletniej pracy samorządowej oraz w  międzynarodowym consultingu.

SPECJALIZACJA

SPECJALIZACJA

członkowie naszego zespołu to specjaliści w swoich dziedzinach: szczecińscy architekci, inżynierowie budownictwa i ochrony środowiska, ekonomiści oraz prawnicy. Przy każdym opracowaniu za poszczególne jego fragmenty odpowiada specjalista w określonej dziedzinie.

SKUTECZNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

nasze opracowania związane z dotacjami Unii Europejskiej są wysoko oceniane, przez co w znakomitej większości skutkują otrzymaniem dotacji przez reprezentowane przez nas podmioty. Nasze dokumentacje projektowe umożliwiają sprawną realizację inwestycji.

Dyrektor zarządzający & Architekt

Ewelina Bożacka-Olsza

Ewelina Bożacka jest Prokurentem i Dyrektorem zarządzającym. Tworzy tę firmę od samego początku tj. od 1998 roku.Jest odpowiedzialna za funkcjonowanie firmy i ekspansję na nowe możliwości rozwoju.

 

Ewelina ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Budownictwa i Architektury i uzyskała dyplom mgr inżyniera architekta. Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 69/Sz/2001. Od 15 lat z sukcesem realizuje liczne projekty budowlane i wykonawcze z zakresu budownictwa kubaturowego wysokospecjalistycznego.

KONTAKT:


ewelina@archico.eu
T: 91/ 880 38 93

Dyrektor Personalny

Krzysztof Stępniewski

Krzysztof jest Prokurentem i Dyrektorem Personalnym.

 

Absolwent AGH, magister inżynier zarządzania. W firmie jest odpowiedzialny za dział HR. Specjalista do spraw analiz finansowych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł kapitału, posiadający rozległą wiedzę m.in. z zakresu analiz i prognoz finansowych, tematyki Funduszy Unii Europejskiej, negocjacji, finansów, zarządzania. Współpracował z najlepszymi europejskimi biurami konsultingowymi tj. PM Group; Ernst & Young Sp. z o.o.

Nie boi się wyzwań. Posiada doświadczenie w tworzeniu analiz ekonomicznych dla najbardziej złożonych inwestycji np. obiektów liniowych (dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe Miasteczko-Legnica - A4 - wartość inwestycji 1,7 mld zł) inwestycji lotniskowych ( we Wrocławiu, Legnicy, Krosna, Szczecina.)

KONTAKT:


krzysztof@archico.eu
T: 91/ 880 38 93

Kierownik działu projektów Europejskich

Jan Jarmusz

KONTAKT:


janek@archico.eu
T: 91/ 880 38 93

Ekspert ds. zarzadzania inwestycjami

Jacek Flisiak

KONTAKT:


inzynier@archico.eu
T: 91/ 880 38 93

ZESPÓŁ

Nasz zespół posiada niezbędne uprawnienia projektowe wymagane prawem budowlanym.

 

Zespół projektowy tworzą zdolni, doświadczeni projektanci. Przy współpracy z branżowymi pracowniami i biurami projektowymi, technologami, kosztorysantami i rzeczoznawcami budowlanymi wykonujemy kompleksowe opracowania budowlane i wykonawcze oraz dokumenty towarzyszące tj. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót, Kosztorysy inwestorskie, programy funkcjonalno-użytkowe.

 

Wieloletnie doświadczenie branżowe oraz czynna współpraca z Klientem umożliwia nam przyjęcie najbardziej optymalnych rozwiązań, tak bardzo oczekiwanych przez Inwestorów. Nasza praca jest wysoko oceniana przez Klientów o czym świadczą liczne referencje.

Usługi Doradcze inwestycyjne i biznesowe

Świadczymy usługi doradcze w zakresie inwestycji i biznesu  przez wykwalifikowane i kompetentne osoby z wieloletnim doświadczeniem, które wspierają klienta w sposób obiektywny i niezależny przy rozpoznaniu problemów i ich analizie. Nasi eksperci pomogą Państwu wybrać konkretne rozwiązania problemów, znajdą źródło dofinansowania ograniczą ryzyko finansowe. To "teoria" natomiast "praktyka" to nasi klienci.


Oferujemy usługi w zakresie:

 • przygotowywania raportów i ocen oddziaływania na środowisko,
 • doradztwa w zakresie dostępnych funduszy i programów UE,
 • kompleksowego opracowania aplikacji w tym Studiów Wykonalności wg zakresu wymaganego przez dany program pomocowy,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu do realizacji,
 • pomoc w formułowaniu ostatecznych zamierzeń inwestycyjnych,
 • analizy ekonomiczne i finansowe oraz obliczanie parametrów ekonomicznych inwestycji,
 • opracowania typu „due diligence”
 • przygotowanie materiałów przetargowych,
 • rozliczania projektów inwestycyjnych.

Zarządzanie inwestycyjne 

W imieniu naszych Inwestorów pełnimy funkcje nadzoru inwestorskiego oraz funkcje Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC. Nasz zespół jest w pełni przygotowany do nadzoru i kontroli realizacji inwestycji o złożonych procesach budowlanych  i rozliczeniowych w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Posiadamy zespół inspektorów, którzy poprzez wieloletnie doświadczenie  ograniczą ryzyko inwestycyjne, czuwać będą nad terminowością i jakością Państwa przedsięwzięć.

Projektowanie architektoniczno-budowlane

Oferujemy usługi projektowe w zakresie budownictwa:

 

 • Mieszkaniowego
 • Przemysłowego
 • Usługowego
 • Użyteczności publicznej
 • Obiektów zabytkowych
 • Zagospodarowania terenów


Obsługujemy naszego Inwestora od „pomysłu” do „finalnego zakończenia inwestycji.”
Wykonujemy pełnobranżowe projekty  budowlano wykonawcze, Specyfikacje techniczne, Kosztorysy inwestorskie, analizy opłacalności inwestycji oraz wszystkie niezbędne usługi towarzyszące procesowi projektowania.   

Dysponujemy pełnym zespołem projektantów oraz rzeczoznawców.

Referencje

Koncepcja budowy parkingów wielopoziomowych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego dla Gminy ŚwinoujścieArchitektura

Projekt rewitalizacji obszaru poszpitalnego w Słupsku przy ul. Obrońców WybrzeżaArchitektura

Studium Wykonalności, PFU dla zadania ,,Budowa obiektu użyteczności publicznej usługowej, Bosmanówki przy ul. Tadeusza Kościuszkiw StepnicyConsulting

Studium Wykonalności, PFU dla zadania ,,Budowa obiektu użyteczności publcznej usługowej Bosmanówki przy ul. Rybackiej w StepnicyConsulting

Studium wykonalności dla Miasta GryfinoZ-ca burmistrza Tomasz Miler

Consulting

Analiza środowiskowaHalcrow Group Sp. z o.o., Krzysztof Celiński

Consulting

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza”Prezes Zarządu Alicja Zołotucho

Consulting

Budowa budynku handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ObornikachArchitektura

Przebudowa z rozbudowa dawnego budynku kina Goplana na Centrum Kultury w Połczynie-ZdrojuMarek Helbik

Architektura

Przeglądy techniczne hali Opery na Zamku, przy ul. Energetyków 40 w Szczecinie, wykonane w 2014 r.dyrektor Jacek Jekiel

Architektura

Przeglądy techniczne hali Opery na Zamku, przy ul. Energetyków 40 w Szczecinie, wykonane w 2013 r.dyrektor Jacek Jekiel

Architektura

Termomodernizacja budynku Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowedyr ds. handlu i marketingu Szymon Różański

Architektura

Przebudowa budynku biurowego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznychz-ca dyr. Bohdan Roszkowski

Architektura

Zamek Książąt Pomorskich - wielobranżowa dokumentacja projektowa 2z-ca dyr. Wiesław Lewoc

Architektura

Zamek Książąt Pomorskich - wielobranżowa dokumentacja projektowaz-ca dyr. Wiesław Lewoc

Architektura

Gmina Wierzchowo - termomodernizacja budynkówWójt Jan Szewczyk

Architektura

Gmina Dolice - Wniosek o dotacje i wniosek kredytowyZ up. Wójta Gminy Czesław Kopacki - Zastepca Wójta

Consulting

Szpital Kołobrzeg - Audyt Efektywności EkologicznejDyr. Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jerzy Piwowarczyk

Consulting

Szpital Kołobrzeg - [EOG 2009-2014 dla PO PL04]Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu Jerzy Piwowarczyk

Consulting

System zielonych inwestycji część 5Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz

Consulting

System zielonych inwestycji część 5Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Wojciech Siergiej

Consulting

System zielonych inwestycji część 5Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. inż. Mirosław Rabiega

Consulting

Modernizacja zbiorników magazynowych i stacji paliwRzi Szczecin, Szef Zarządu ppłk Jarosław Raca

Architektura

Modernizacja zbiorników magazynowych i stacji paliwRzi Szczecin, Szef Zarządu ppłk Jarosław Raca

Architektura

Modernizacja zbiorników magazynowych i stacji paliwRzi Szczecin, Szef Zarządu ppłk Jarosław Raca

Architektura

Modernizacja zbiorników magazynowych i stacji paliwRzi Szczecin, Szef Zarządu ppłk Jarosław Raca

Architektura

Wniosek o dotację oraz wniosek kredytowy WFOŚiGWGmina Dolice, zastępca Wójta Czesław Kopacki

Consulting

Program Funkcjonalno UżytkowyWFOŚiGW w Szczecinie, Dawid Brzozowski

Architektura

Projekt remontu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w SzczecinieZUS Szczecin, Bohdan Roszkowski

Architektura

Zagospodarowanie terenów Miejsc Obsługi PodróżnychEgis Poland Sp. z o.o., Prezes Zarządu Cezary Saganowski

Architektura

Projekt Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz RybołówstwaBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski

Architektura

Pałac w StuchowieGmina Świerzno, Wójt Krzysztof Atras

Architektura

Wykaz Wybranych ProjektówArchico,

Consulting

Ocena Atrakcyjności InwestycyjnejMiasto Malbork, Z-ca Burmistrza Andrzej Rychlowski

Consulting

Koncepcja Zagospodarowania TerenuMiasto Malbork, Z-ca Burmistrza Maciej Rusek

Architektura

Life +Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., Stanisław Kulik

Consulting

Opera - ProjektOpera na Zamku w Szczecinie, Szymon Różański

Architektura

Zarzą…dzanie ProjektamiPowiat Drawski, Starosta Stanisław Cybula

Consulting

Studium WykonalnościOpera na Zamku w Szczecinie,

Consulting

Ocena ProjektuEcorys, Jolanta Rekiel

Consulting

Studium Wykonalności droga Pilchowo - PoliceStarostwo Powiatowe w Policach, Leszek GuŹdzioł

Consulting

Modernizacja oczyszczalni ścieków ... w aglomeracji MyślibórzUrzą…d Gminy Myślibórz, Leszek Wierucki

Consulting

Strefa Ekonomiczna Gardno - Gmina GryfinoUMiG Gryfino, Jan Piłat

Consulting

Budynek Usługowo - BiurowyThe Best Restaurants,

Architektura

Droga Gostyń - TrzebieradzGmina Śšwierzno, Tadeusz Mandziak

Consulting

Studia WykonalnościZamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

Consulting

Miejski sytem transportu publicznegoMiejski Zakład Komunikacji w Szczecinie,

Consulting

Studium WykonalnościMiasto Stołeczne Warszawa,

Consulting

ProjektUrzą…d Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Mirosław Pierz

Architektura

Program RewitalizacjiUrzą…d Miasta i Gminy Nowogard,

Architektura

List ReferencyjnyGmina Miasto Szczecin,

Consulting

Studium Wykonalności POIiŚš 2007-2013Powiat Drawski, Stanisław Cybula

Consulting

Rozbudowa Portu Lotniczego WrocławPM Group,

Consulting

Koncepcja lą…dowiska dla helikopterówStarosta Drawski, Stanisław Cybula

Architektura

SW przebudowa Arkońska - NiemierzyńskaGmina Miasto Szczecin, Aleksander Buwelski

Consulting

Studium WykonalnościPort Rybacki "GRYF", Prezes Zarzą…du Zbigniew Antonowicz

Consulting

Program Funkcjonalno UżytkowyUM Szczecin, Prezydent Aleksander Buwelski

Consulting

Koncepcja Rozbudowy Portu LotniczegoPort Lotniczy Szczecin, Prezes Maciej Jarmusz

Architektura
zamknij

Kontakt

ARCHICE
ul. Garncarska 5

70-377 Szczecin
Poland

Krzysztof Stępniewski
T: +48 791-547-858

T/F: +48 91 880 38 93
Skype: archico.szczecin
E: biuro@archico.eu
W: www.archico.eu

Formularz Kontaktowy

*  Imię™ i nazwisko
*  Telefon
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść‡ wiadomoś›ci
UE dla ArchiCo© Copyright 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.     Projekt i wykonanie Supercomp.pl